Skip to main content

‘We blijven een zorgverzekeraar met een missie’

WILFRED HERMANS – Vanaf 1 januari 2023 neemt Pro Life Zorgverzekeringen alle zorg op die de basisverzekering standaard biedt. Dit betekent dat ook abortus, euthanasie, standaard ivf en transgenderzorg opgenomen worden. Directeur Jos Leijenhorst blikt terug op deze ingrijpende verandering en kijkt vooruit.

In het jaar dat Pro Life viert dat ze 100 jaar bestaat, past u de vergoedingen in de basisverzekeringen aan. Hoe kijkt u hierop terug?
‘Dat we alle zorg opnemen die standaard in de basisverzekering zit, ligt gevoelig. Toen ik vier jaar geleden bij Pro Life kwam werken, had ik niet verwacht dit mee te maken. Er zijn echter veel verschillende factoren geweest die ervoor hebben gezorgd dat we dit toch gaan doen. Uiteindelijk denk ik dat deze keuze ons de meeste ruimte biedt om er nog steeds voor onze klanten te zijn.’

De “schone polis” kan dus niet meer gerealiseerd worden?
‘Dat is een term die gebruikt wordt door mensen die denken dat ze niet meebetalen aan behandelingen waar zij niet achter staan. Dat is om verschillende redenen helaas niet mogelijk in het huidige zorgsysteem. Zorgkosten worden voor een deel via belastinggeld betaald. Daarnaast geeft de registratie in de zorg ook niet altijd het inzicht dat nodig zou zijn om een vergoeding uit te sluiten. Zo wordt bijvoorbeeld 90 procent van de abortussen in klinieken uitgevoerd. Omdat deze vanuit subsidies worden betaald, staan wij hier als zorgverzekeraar helemaal buiten. De overige 10 procent wordt in de ziekenhuizen uitgevoerd. Daar worden onder één code verschillende medische ingrepen geboekt. Zoals abortussen wanneer het leven van de moeder in gevaar is en ook curettages (na een miskraam). Wij kunnen het onderscheid niet maken. Om dan helemaal niets te vergoeden, vinden we geen optie.’

Hebben klanten begrip voor de keuze die u heeft gemaakt?
‘We krijgen zowel begripvolle reacties als bezwaren te horen. Begrijpelijk! Ik ervaar het zelf ook als een verlies. Toch heb ik de overtuiging dat er geen toename van abortussen zal komen door deze verandering. Het biedt ruimte om in gesprek te gaan over de beschermwaardigheid van het leven. We hopen dat meer mensen daarover willen nadenken. Uiteindelijk maken mensen zelf de keuze.’

Hoe heeft u de ophef over Pro Life ervaren?
‘De ophef die er is geweest, heeft ons niet koud gelaten. Het liet zien dat de ruimte om voor de beschermwaardigheid van het leven te staan, klein is geworden. In de eerste plaats legde het bloot dat mensen fundamenteel van mening verschillen. Dat is niet te voorkomen als wij samenleven. Het kan zelfs verrijkend zijn als mensen nieuwsgierig naar elkaar zijn. In de tweede plaats heb ik de pijn gezien van mensen die zich in onze samenleving afgewezen en buitengesloten voelen. Dat zet aan tot nadenken. Want ik zou graag willen dat zij zich juist welkom voelen in de christelijke gemeenschap. Als derde zijn er onjuistheden voorbijgekomen en gebruikt om ons te beschadigen. Daar kan ik nog steeds boos over worden. Je kunt je er niet tegen wapenen. Het heeft veel impact op ons, ons moederbedrijf Zilveren Kruis en op Achmea. De boodschap die wij met onze aanpassing willen meegeven, is dat er ruimte is voor verschillende overtuigingen en dat mensen uiteindelijk zelf beslissen.’

In hoeverre sluit de koers van Pro Life nog aan bij de oorspronkelijke gedachte?
‘Pro Life is ontstaan uit een fusie tussen DVZ en Pro Life. Beschermwaardigheid van het leven heeft altijd centraal gestaan. En dat blijft. Niet altijd in de vorm van uitsluitingen voor vergoedingen. DVZ is opgericht vanuit de christelijke waarden sociale bewogenheid en naastenliefde. Pro Life is opgericht als reactie op de ingevoerde Wet afbreking zwangerschappen. Met als doel om een polis zonder abortus in de toekomst mogelijk te maken. In lijn met de oprichters hebben wij hetzelfde verlangen om te vertellen dat het leven beschermwaardig is. Waardevol en geliefd door God.’

Wat betekent het als u zegt: ‘Wij staan voor de beschermwaardigheid van het leven?’
‘God is de Schepper. We geloven dat Hij het leven geeft en neemt. Dat het in Zijn ogen uniek, geliefd en waardevol is van begin tot eind. Dat geeft het leven een heilige status waar we als mensen zorgvuldig mee moeten omgaan. Dat is waarom we bedenkingen en soms bezwaren hebben bij behandelingen die het leven actief beëindigen of ingrijpend veranderen. Waarbij we ook oog hebben voor het verdriet en de pijn die gepaard gaan met de keuzes die mensen moeten maken. We hopen dat mensen willen nadenken over een christelijk perspectief. We willen ons inzetten voor alternatieven als mensen dat willen. Onder christenen is de beschermwaardigheid van het leven een fundamentele waarde. Tegelijk is de vanzelfsprekendheid dat bepaalde medische handelingen niet passen bij een christelijke levensovertuiging afgenomen. Voor mij laat dat zien hoe belangrijk het is dat we het gesprek blijven voeren in onze christelijke gemeenschap en daarin vast blijven houden aan Bijbelse principes. Tegelijk moeten we onze ogen niet sluiten voor de nood van mensen en elkaar als mensen blijven zien als we van mening verschillen.’

‘De ophef die er is geweest, heeft ons niet koud gelaten.’

Heeft het bestaan van Pro Life eigenlijk nog wel meerwaarde, nu de basisverzekering nauwelijks nog verschilt van andere zorgverzekeringen?
‘Absoluut. Wij zijn veel meer dan een basisverzekering. Hoe meer mensen bij ons verzekerd zijn, hoe meer we kunnen betekenen. Het zorgt voor financiële middelen waarmee we services ontwikkelen en verschillende christelijke partners kunnen steunen. Wij beloven drie dingen aan onze klanten: we zetten ons in voor bescherming van het leven, we werken aan inzicht, behoud en kwaliteit van christelijke zorg en we moedigen mensen aan om geloof en gezondheid een plek te geven in hun leven. Wat het laatste betreft: wij bieden elk jaar kosteloos het programma Geloof en gezondheid aan. Mensen worden vier weken lang geïnspireerd door de vraag: wat ben ik normaal gaan vinden wat niet normaal zou moeten zijn? Daarnaast hebben we het programma Sterke relaties, waarin mensen handvatten krijgen om te investeren in een goede relatie met hun partner. Leuk, leerzaam en geïnspireerd door Bijbelse principes.’ ‘Als het gaat om christelijke zorg: wij financieren voor een groot deel de website Ikzoekchristelijkehulp.nl en de ontwikkeling van christelijke zelfhulpmodules. Klanten kunnen kosteloos gebruikmaken van een vertrouwensarts. Ook brengen we verhalen over christelijke zorg onder de aandacht in ons magazine. Daarnaast hebben we vergoedingen voor christelijke zorg, zoals psychische hulp, relatiecursussen en stilteretraites. Tot slot maken we ook afspraken met een aantal kleine christelijke zorgaanbieders waar andere zorgverzekeraars geen contract mee afsluiten.’

‘Als het gaat om de beschermwaardigheid van het leven doen we ook een aantal dingen. We dragen financieel bij aan onderzoek, zodat er blijvend nagedacht wordt over ethische dilemma’s vanuit een wetenschappelijk en christelijk perspectief. Daarmee ontwikkelen we informatie die mensen hopelijk helpt als zij voor ethische keuzes staan. Daarnaast kunnen klanten hun vragen daarover bespreken met een vertrouwensarts. Tot slot werken we aan het uitbreiden van praktische hulp. Denk aan een financiële bijdrage aan opvang voor ongewenst zwangere vrouwen en onderzoek naar natuurlijke zwangerschapsmethoden. Kortom: klanten ontvangen een aantal extra’s en dragen daarnaast bij aan behoud van iets wat wij samen belangrijk vinden.’

Passen jullie de naam aan?
‘Daar denken we over na. Pro Life is een heel mooie naam: voor het leven. Maar we moeten ook de vraag stellen: helpt de naam ons bij onze doelstellingen? We hebben klanten, relaties en experts gesproken en hen gevraagd welk gevoel de naam Pro Life bij hen oproept. Past het bij de breedte van dingen die we doen? Op dit moment doen we daar verder onderzoek naar. In 2023 komen we daarop terug.’

Wil Pro Life nu een andere doelgroep aanspreken?
‘Nee. Wij zijn en blijven een zorgverzekeraar met een missie. Vanuit alle kerken zijn mensen bij ons verzekerd. Overigens: iedereen is welkom om een zorgverzekering af te sluiten. Dat kan alleen als we ook accepteren dat er verschillen zijn in de keuzes die wij maken in ons leven. Dat we beseffen dat het aan de randen van het leven schipperen is en wij allemaal onze eigen weg met God te wandelen hebben.’

Meer weten?

Kijk op prolife.nl/2023. Daar leest u wat er precies verandert in onze zorgverzekeringen. U vindt er ook vragen en antwoorden.

Dit artikel is onderdeel van het zorgmagazine Liv. Meer weten?
Vraag hier het magazine gratis aan.